Takt ja diplomaatia

Vaata ka:
Veenmise ja mõjutamise oskused

Takt ja diplomaatia on meetodid, mida kasutatakse tõhusa suhtlemise hõlbustamiseks, eriti läbirääkimiste ajal ja veenva või enesekehtestamise üritamisel.

Taktide ja diplomaatia asjakohane kasutamine võib viia paremate suheteni teiste inimestega ning olla viis vastastikuse austuse loomiseks ja arendamiseks, mis omakorda võib viia edukamate tulemuste saavutamiseni ning vähem keeruka või stressirohke suhtlemiseni.

Takt ja diplomaatia on oskused, mis keskenduvad teiste inimeste mõistmisele ja tundlikkusele nende arvamuste, veendumuste, ideede ja tunnete suhtes.kuidas ettekande ajal rahulikuks jääda

Selliste oskuste tõhus kasutamine tuleneb oskusest täpselt tajuda, mida teine ​​inimene igal ajahetkel tunneb või mõtleb, ning seejärel reageerida viisil, mis väldib halbu tundeid või kohmetust, kinnitades samal ajal oma mõtteid ja kajastades neid. tunded tagasi delikaatselt ja heatahtlikult.

Kõik inimesed ja kõik suhtlusolukorrad on ainulaadsed. Tõhusate taktitunde ja diplomaatiaoskuste arendamine nõuab praktikat ja head otsustusvõimet. Need oskused ei piirdu ametliku suhtluse, näiteks töökoha kasutamisega: taktitunne ja diplomaatia on olulised ka sõprussuhete, romantiliste suhete ja suhete loomisel ja hoidmisel perekonnas.See leht kasutab sõnu takt ja diplomaatia vaheldumisi, inimestevahelistes suhetes on mõlemal sõnal üldjoontes sama tähendus. Enamik taktitunnuste määratlusi viitab diplomaatiale ja vastupidi.

Takti ja diplomaatia määratlemine:

Oskus oma ideid või arvamusi kinnitada, teades, mida öelda ja kuidas seda öelda, ilma et see kahjustaks suhet solvangut tekitades.


Takt on kunst, mis annab punkti vaenlast tegemata.

- Isaac Newton
Diplomaatia on kunst lasta kellelgi teisel oma tahtmist omada.

- David Frost


Eduka takti ja diplomaatia eeldused

Lisaks mõistuse tasemele, heale otsustusvõimele ja tavadele erinevates olukordades, tugineb taktitunde ja diplomaatia tõhus kasutamine veel mõnele põhioskusele, nimelt:

  • Tähelepanelik kuulamine: Teiste mõistmiseks ja neile sobivaks reageerimiseks peate suutma kuulata mitte ainult seda, mida öeldakse, vaid ka seda, kuidas seda öeldakse. Vaadake meie lehte - Kuulamise tüübid rohkem informatsiooni.
  • Emotsionaalne intelligentsus: Kõrgema emotsionaalse intelligentsusega inimesed saavad suhtlemisel tavaliselt taktitunnet ja diplomaatiat kasutada loomulikumalt. Emotsionaalne intelligentsus on mõõdupuu selle kohta, kui hästi me mõistame enda ja teiste emotsioone. Lisateave, vaadake meie lehte - Emotsionaalne intelligentsus .
  • Empaatia näitamine: Emotsionaalse intelligentsuse jätkuna on empaatia teie võime näha maailma teise inimese vaatenurgast. Vaadake meie lehte - Mis on empaatia? rohkem informatsiooni.
  • Kindlus: Takti ja diplomaatia kasutamise põhjus on väga sageli teiste veenmine või mõjutamine teatud viisil mõtlema või käituma. Enesekehtestamine on selle protsessi jaoks põhiline ja oskus, millest paljudel puudub. Meil on terve enesekehtestamise osa, mida saate uurida, vaadake Enesekehtestamise tehnikad rohkem.
  • Aruanne: Rapport on tihedalt seotud taktitunde ja diplomaatiaga, samuti emotsionaalse intelligentsuse ja heade kommetega. Meie leht Ehitusaruanne uurib raporti ehitamist üksikasjalikult.
  • Viisakus: Viisakus ja viisakus, teiste inimeste seisukohtade ja kultuuriliste erinevuste austamine on paljudes inimestevahelistes suhetes oluline. Anname mõned näpunäited Kuidas olla viisakas ja avastada seoseid Viisakus ja ausus meie edasistel lehtedel.

Takti ja diplomaatia strateegiad

Mõistmine, mis on kõige sobivam käitumine ja igas olukorras, võib olla problemaatiline; see on tingitud suhtlemise ja inimsuhete ettearvamatust.

Mõnikord võib kõige sobivam tegevus olla oma arvamuse varjamine või idee või soositud tulemuse tutvustamine nii, et teine ​​inimene saaks selle omaks võtta. Teistes olukordades võib olla kõige parem võtta otsene seisukoht, märkides täpselt, mida soovite ja kuidas kavatsete selle saavutada.

Me kõik teame inimesi, kes on võimelised keerulistest olukordadest välja rääkima või kellel on suurem tõenäosus läbirääkimisi pidada. Ehkki eraldiseisvatele juhtumitele võib omistada teatud õnne, põhineb pikaajaline edu tugeval suhtlemisoskusel, planeerimisel, enesekontrollil, enesekindlusel ja emotsionaalsel intelligentsusel.

Järgmised strateegiad on loodud selleks, et aidata teil mõelda, kuidas taktitunnet ja diplomaatiat tõhusalt planeerida ja kasutada:


Potentsiaalselt raske vestluse kavandamisel peaksite kõigepealt keskenduma teadmisele, mida soovite saavutada: milline on teie soositud tulemus?

Pange see kirja ja mõelge oma põhjustele. Proovige oma isiklikest arvamustest tagasi astuda ja mõelge olukorda ümbritsevatele faktidele.

Vaadake meie lehte Suhtlemine rasketes olukordades rohkem.


Mõelge ja kirjutage üles, millised võivad olla teiste vastuväited.

Mõelge hoolikalt läbi oma vastused nende muredele; tõestage, et olete arvestanud nende arvamuste või argumentidega.


Ärge alustage läbirääkimisi vihase ega stressiga.

Püüdke jääda rahulikuks ja hoida avatud meelt. Enne reageerimist saate teada faktid ning ka selle, mis on ja mis pole võimalik.


Suhtlemisel kuulake, mida teine ​​inimene (või inimesed) ütleb.

Jälgige mitteverbaalset suhtlemist, näiteks kehakeelt, ja nende hääletooni, mis aitaks teil mõista nende sõnumit. Hoidke oma arvamusi ja ideid tagasi, kuni teil on olnud võimalus teiste inimeste vaatenurgast aru saada ja kavandage seejärel oma vastused hoolikalt, et need vastaksid teie saadud tagasisidele.

Vaadake meie lehti Aktiivne kuulamine ja Tõhusa kuulamise tõkked oluliste kuulamisoskuste kohta.


Läbirääkimised.

Kui see, mida otsite, on vastuolus teise inimese ideedega, peate võib-olla arutama, kuidas saaks ohvreid tuua, et pakkuda teile mõlemale pikemas perspektiivis paremat tulemust. Vastastikust ohverdamist nähakse tavaliselt soodsamalt kui ühepoolset ohverdamist. Püüdke jõuda kompromissini, mille tulemuseks on olukord, kus võidavad kõik.

Vaadake meie lehti Läbirääkimised rohkem.


Tugevdage oma argumenti, pakkudes ajakavasid, millal näete oma ettepanekutest kasu saamist.

Andke täpsed arvud ja kuupäevad. Soosige loogikat ja fakti isikliku arvamuse ees. Laske midagi ette kirjutada või välja joonistada, kui see aitab.


Võimalusel muutke avaldused küsimusteks. Selle asemel, et otse oma arvamust avaldada, muutke oma avaldus küsimuseks, millele teine ​​inimene mõtlema peaks.

See mitte ainult ei sunni kedagi mõtlema sinuga samamoodi, vaid annab ka ruumi aruteludele selle üle, mis sind huvitab ja mis võib mõlemale poolele kasulik olla. See on eriti kasulik, kui te pole täiesti kindel, mida suudate saavutada või mis on probleemi ületamiseks täpselt vajalik. See strateegia võimaldab sageli rohkem võimalusi uurida - avatum lähenemine kui lihtsalt oma arvamuse avaldamine.

Vaadake meie lehti Ülekuulamine ja Küsimuste tüübid lisateavet tõhusate küsitlusvõtete kohta.


Kui vestlus läheb tuliseks, proovige anda endale ruumi reageerimiseks viisil, mis pigem aitab olukorda süttida.

Kui suudate, püüdke end kinni hetkel, kui teie soolestiku reaktsioon tahab üle võimust võtta: hingake ja andke endale aega. Öelge teisele inimesele, et peate mõtlema sellele, mida ta just ütles, selle asemel, et tunda kohustust kohe vastata.

Võtke olukorra juhtimine selle asemel, et väljuda kontrolli alt ja riskige öelda või teha midagi, mida võite hiljem kahetseda. Sotsiaalsete olukordade kontrolli alla võtmine viisil, mis jätab mõlemale poolele tulemuse mugavaks, on oluline osa taktitunde ja diplomaatia näitamisel.


Hoidke auhinnal silma peal!

Pidage meeles oma eelistatud tulemust, proovige mitte segada ennast, minna puutujale ega takerduda ebaolulistesse üksikasjadesse. Ärge unustage olla enesekindel - taktitundeline ja diplomaatiline olemine ei tähenda surve all kummardumist ega soovist loobumist.

Vaadake meie lehti Enesekehtestamine rohkem informatsiooni.

Püüdke alati võidelda mõlemale poolele, nii suurendate oma võimalust probleemsetes olukordades edukalt läbi rääkida, samal ajal kui kõik osapooled võivad tunda end protsessi käigus tehtud kompromisside üle õnnelikumana.

Mõne jaoks tuleb see lihtsamalt kui teistel. Nagu kõigi oskuste komplektide puhul, saab ka taktitunnet ja diplomaatiat õppida erinevate inimeste seisukohtade kaalumise ja tasakaalustamise tava ja kogemuste kaudu.

Jätkake:
Kuidas olla viisakas
Kultuuridevaheline teadlikkus
Huumorimeele arendamine